2% z dane aj v tomto roku

Milí priaznivci a priatelia nášho klubu,

 

radi by sme vás touto cestou opäť poprosili, aby ste na nás mysleli pri podávaní daňového priznania za rok 2017 a poukázali nám vaše 2% z dane. Vďaka vašej pomoci vo vlaňajšom roku sme si mohli dovoliť natočiť nové tanečné videá, či prispieť na činnosť klubu.

 

Všetky potrebné informácie o TK ELEMENT nájdete tu:

Tanečný klub ELEMENT, Smreková 23, 97405, Banská Bystrica
IČO:37898264, DIČ:2021739632, číslo účtu: SK4102000000002931787058

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby

 

Vopred vám ďakujeme

Tréneri a tanečníci TK ELEMENT

Posted on 7. februára 2018 in Nezaradené

Share the Story

Back to Top